ข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รู้จักกันดีพอหรือยัง ใครต้องเสียเท่าไหร่กันบ้าง?

ข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บ้าน แทนการจัดเก็บภาษีบำรุงแคว้นที่และก็ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ถูกยกเลิกไป SANOOK MONEY ได้ทำเป็น Q&A เพื่อเข้าใจง่ายมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

ปัญหา : ภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างเป็นยังไง?

คำตอบ : เจ้าของที่และก็สิ่งก่อสร้าง จำต้องเสียภาษีอากรที่ข้อบังคับกำหนดไว้ Easy Pass ให้กับหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น
ปัญหา : เริ่มจ่ายภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างเมื่อใด?

คำตอบ : ในปี 2563 กระทรวงมหาดไทยประกาศขยายช่วงเวลาการปฏิบัติการเรื่องภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างฯ อย่างเช่น การเลื่อนระบุจ่ายภาษีจากเมษายน 2563 เป็นส.ค. 2563 Pool villas เพื่อหน่วยงานเขตแดนมีเวลาทำงานเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุว่าปัจจุบันนี้ข้อบังคับลูกอีก 8 ฉบับยังไม่เรียบร้อย

ปริศนา : ชนิดที่ดินที่จะต้องเก็บภาษี?

คำตอบ : ที่ดินมี 4 จำพวก ดังเช่นว่า ทำการเกษตร, ที่พักที่อาศัย, อื่นๆ Villas Phuket ที่ไม่ใช่ทำการเกษตร-ที่พักที่อาศัย (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) และก็รกร้างว่างเปล่า

ปริศนา : ที่ดินทำการเกษตรแบ่งเก็บภาษีเช่นไร?

คำตอบ : ราคาที่ดิน 0-75 ล้านบาท แปลนบ้าน 2 ชั้น อัตราภาษี 0.01% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 100 บาทต่อปี
ราคาที่ดิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 300 บาทต่อปี

ค่าที่ดิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 500 บาทต่อปี SALE VILLA

ราคาที่ดิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 700 บาทต่อปี

ค่าที่ดิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 1,000 บาทต่อปี

ปริศนา : มีข้อละเว้นสำหรับที่ดินทำการเกษตรของบุคคลปกติหรือไม่? VILLA FOR RENT

คำตอบ : มีหมายถึงไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปี แรก (ปี 2563-2565) และก็ ปีที่ 4 เป็นต้นไป (2556) ได้รับการละเว้นภาษีในแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นรวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาทเป็นการถาวร

ข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปริศนา : ภาษีบ้าน-คอนโด เก็บกรุ๊ปไหน?

คำตอบ : เก็บภาษีในกลุ่มของผู้คนที่มีบ้านมากยิ่งกว่า 1 ข้างหลัง โดยจะละเว้นคนมีบ้านหลักแรกแค่นั้น

ปริศนา : ชนิดที่อยู่ที่อาศัยเป็นเจ้าของที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง PHUKET VILLA และก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัว (บ้าน+ที่ดิน) เก็บภาษียังไง?

คำตอบ : บ้านข้างหลังหลักมีมูลค่า 10 ล้านบาท จะได้รับการงดเว้นภาษี ทั้งยังในกรุ๊ปบ้าน และก็บ้าน+ที่ดิน (หากเป็นบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีอากร 0.02% พอๆกับ 200 บาทต่อปี
บ้านข้างหลังหลักมีมูลค่า 10-50 ล้านบาท บ้าน+ที่ดิน จะได้รับการงดเว้น แม้กระนั้นส่วนตัวบ้าน อัตราภาษี 0.02% หรือล้านละ 200 บาท (ส่วนบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไปเสียภาษีอากร 0.02%)

บ้านข้างหลังหลักค่า 50-75 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.03% หรือล้านละ 300 บาท

บ้านข้างหลังหลักค่า 75-100 ล้านบาท ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน Pool Villa รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.05% หรือล้านละ 500 บาท

บ้านข้างหลังหลักค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ตัวบ้าน, บ้าน+ที่ดิน รวมทั้งบ้านข้างหลังที่ 2 เป็นต้นไป อัตราภาษี 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท

ไขทุกปัญหาที่ค้างคาใจ ให้กับทุกๆท่าน

ปัญหา : กรณีไหนบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรบ้าน-ที่ดิน?

คำตอบ : บุคคลปกติเป็นเจ้าของบ้านรวมทั้งที่ดิน มีชื่อในใบสำมะโนครัวในวันที่ 1 เดือนมกราคม 2563 วิลล่าภูเก็ต รวมทั้งบ้านมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการละเว้นภาษี กรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านสิ่งเดียวราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับการงดเว้นภาษี
*ในกรณีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่บุคคลปกติมีชื่อเป็นเจ้าขจอง แม้กระนั้นไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัวและไม่ได้ไปให้เช่า นับว่าเป็นบ้านข้างหลังอื่นจำต้องเสียภาษีอากรตามธรรมดา

ปัญหา : ชนิดที่ดินกรุ๊ปอื่นๆ(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) เก็บภาษีเช่นไร? POOL VILLA PHUKET

คำตอบ : ที่ดินกรุ๊ปอื่นๆ(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) แล้วก็ที่ดินรกร้างเก็บภาษีในแบบอย่างเดียวกัน ดังต่อไปนี้
ค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 3,000 บาท

ราคา 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 4,000 บาท

ค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 5,000 บาท

ค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% Sale Villas Phuket (RU) หรือเสียภาษีอากรล้านละ 6,000 บาท

ราคา 5,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.7% หรือเสียภาษีอากรล้านละ 7,000 บาท

*ภาษีสถานที่รกร้างว่างเปล่าปรับเพิ่มในอัตรา 0.3% ทุก 3 ปี แต่ว่าอัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%

ข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปัญหา : มีเงินหรือที่ดินอื่นใดได้รับการละเว้นภาษีอีกไหม?

คำตอบ : เงินที่ได้รับการละเว้นภาษีเป็นเงินทองของเมืองที่มิได้หาผลประโยชน์ PHUKET VILLA สินทรัพย์ที่ใชเพื่อผลดีสาธารณะ (เมือง/เอกชน), องค์การสหประชาชาติ สถานที่ฑูต แล้วก็สินทรัพย์ศูนย์กลางของห้องชุดหมู่บ้านจัดสรร แล้วก็นิคมอุตสาหกรรม

ปัญหา : ในเมื่อภาษีที่ดิน-สิ่งก่อสร้างเข้ามาแทนที่การจัดเก็บภาษี Sale Villas Phuket (RU) บำรุงแคว้นที่และก็ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้เสียภาษีเดิมจะต้องทำยังไง?

คำตอบ : นายมุ่งหมาย พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการเงิน กล่าวว่า การบรรเทาภาระหน้าที่ภาษี คนที่เคยเสียภาษีอากรโรงรือนรวมทั้งที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่ และก็จำเป็นต้องเสียภาษีอากรมากขึ้นจากเดิมเนื่องมาจากข้อบังคับนี้ POOL VILLA PHUKET จะได้ทุเลาภาระหน้าที่ภาษีของส่วนต่างเมื่อเทียบกับภาษีที่เคยเสียในปี 2562 ดังต่อไปนี้
ปีที่ 1: ภาษีเดิมปี 2562 + 25% ของส่วนต่าง

ปีที่ 2: ภาษีเดิมปี 2562 + 50% ของส่วนต่าง

ปีที่ 3: ภาษีเดิมปี 2562 + 75% ของส่วนต่าง

ข้อมูลต่างๆที่คุณควรจะรู้

ปริศนา : คนที่เสียภาษีอากรที่ดินควรจะทำงานทำยังไง PHUKET VILLA แล้วก็มีขั้นตอนหรือกรรมวิธีการอะไรบ้าง?

คำตอบ : คนที่จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง จำเป็นต้องเช็กบัญชีรายการที่ดินของตัวเองให้ถูก แม้ผิดจำเป็นต้องสามารถยื่นคำร้องต่อประธานแคว้นเพื่อขอปรับปรุงแก้ไขให้ถูกได้ในทันที, วิเคราะห์พื้นที่แบบประเมิน รวมทั้งจ่ายภาษีภายในช่วงระยะเวลาที่ระบุ

ปัญหา : จะประเมินค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ห้องเช่ายังไง ใช้หลักเกณฑ์ใดประเมิน? RENT AND BUY VILLA PHUKET

คำตอบ ใช้ราคาประเมินเงินทุนของกรมธนารักษ์มาใช้ รวมทั้งสำหรับปี 2563 นี้ให้นำบัญชีราคาประเมินฯ ปี 2559 – 2562 มาใช้
ปริศนา : เสียภาษีอากรที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างเหมาะไหน?

คำตอบ เทศบาล, หน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.), จังหวัดกรุงเทพ, buy villa phuket เมืองพัทยา (ไม่รวมหน่วยงานบริหารส่วนจังหวัด) เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงเขตแดน

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.